Kinderen en honden, het blijft een apart gegeven: vaak een mooie, maar soms ook een gevaarlijke combinatie. Jaarlijks belanden nog te veel kinderen op de spoedafdeling of bij de dokter met een bijtwonde. Het is dan ook belangrijk dat kinderen leren correct om te gaan met honden, zodat de kans op bijten kleiner wordt en er een mooie vriendschap kan ontstaan. Hou het veilig en leuk voor mens en dier met de volgende tips.  

 

Leer de hond kennen

Honden hebben net als mensen elk een eigen karakter. De ene is rustig, terwijl de andere een opvliegend temperament heeft. Benader een hond daarom zoals je een mens benadert: met respect. Weet ook dat het roedeldieren zijn en in een roedel rangorde van belang is. Het baasje zal voor je viervoeter altijd de hoogste rang hebben, maar een kind dat amper even groot is zal hij niet zomaar aanvaarden. Integendeel, een grote hond acht zichzelf dan hoger in rang en zal bepaalde dominante acties van een kind bijgevolg niet accepteren. Laat een klein kind dus geen commando’s geven. Oudere kinderen kunnen wel al wat oefeningetjes doen met de hond en later overgaan tot commando’s.

 

Leer kind en hond grenzen respecteren

Net als een mens heeft je harige vriend altijd een rustige plek nodig waar hij zich veilig voelt en zich kan terugtrekken. Meestal is dit zijn bench of mand. Zorg dat het kind zijn territorium niet betreedt en dus nooit in de bench of mand gaat spelen. Hou ook hun speelgoed gescheiden: leer je kind om niet met het speeltje van de hond te spelen en omgekeerd. Ook de speelmat van de baby is verboden terrein voor je huisdier. Leer je kind verder dat het niet zomaar eender welke hond mag aaien. Om een dier te aaien, moet niet alleen toestemming vragen aan het baasje, maar ook aan de hond zelf. Dit doe je door je hand uit te steken en te zien of de hond zelf naar je toekomt. Doet hij dat niet, dan heeft hij geen zin en laat je hem dus beter met rust.

Leer je hond dat een kind ook leuk kan zijn

Een goede manier om voor je viervoeter het concept “kind” als iets leuks voor te stellen, is door aangename activiteiten te doen, zoals samen wandelen. Speel samen: het kind verstopt een brokje en de hond moet zoeken. Of laat ze apporteren. Zowel kinderen als honden vinden dit heerlijk en het is een laagdrempelige manier om de banden aan te halen.

 

Leer je kinderen rustig te zijn in de buurt van dieren

Een bang kind dat schreeuwt en wegrent, zal voor een hond alleen maar interessanter worden en hij zal het dus achternalopen. Leer je kind dan ook om rustig te blijven staan en zijn handen weg te steken. Honden weten dat mensen vaak snoepjes in hun handen houden, dus ze ruiken graag aan je handen. Laat dit toe zonder bruuske bewegingen te maken. Leer een kind ook om naast de hond te kijken en niet in zijn ogen te staren. Dat kan namelijk bedreigend overkomen.

 

Eens kind en dier aan elkaar gewend zijn, blijf je erop toezien dat het kind voorzichtig met de viervoeter omgaat. Aan de staart trekken, op de hond springen of op zijn rug kruipen is dan ook uit den boze. Wil je kind de hond aaien, doe dit dan samen. Aai zacht de borst of de hals en zeker niet de snuit, want dat hebben honden helemaal niet graag.

 

Zijn je hond en kind al goede maatjes? Leuk! Maar laat ze liever geen actieve duw- en trekspelletjes spelen. Een kind heeft immers twee handen om iets vast te nemen, maar een hond heeft enkel zijn tanden. Leer je huisdier dat ook spelenderwijs bijten niet toegestaan is. Let ook op wanneer je eigen kind wilde spelletjes speelt met andere kinderen in het bijzijn van je hond. Hij kan dit opvatten alsof “zijn” kind aangevallen wordt en zal het dan willen beschermen.

 

Als kind en dier allebei de regels kennen en er zich aan houden, kunnen ze elkaar op een veilige manier leren kennen en kan er een mooie vriendschap groeien. En dan kan een hond echt veel betekenen voor het fysieke en psychische welzijn van het kind. Voor sommige kinderen is een hond zelfs onmisbaar, zoals een blindengeleidehond voor blinde en slechtziende kinderen.